Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019 13:50

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER 2014-2020 ΣΑΜΟΥ- ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ

΄΄ Πάντ΄εστιν εξευρείν, αν μη τον πόνον φεύγη τις ΄΄

 ΄΄ Όλα γίνονται αν δεν αποφύγει κανείς να κοπιάσει΄΄ .

Ο Πρόεδρος και το προσωπικό του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου, επαλήθευσε  το αρχαίο γνωμικό του ρήτορα Δημοσθένη με το συνεχή αγώνα ενημέρωσης για το πρόγραμμα CLLD/LEADER  μέσω ημερίδων, διαβουλεύσεων, (ατομικών και συγκεντρωτικών)που υλοποιήθηκαν  στους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων αλλά και στα μικρά χωριά τους,  έπεισε  τους πολίτες να εμπιστευτούν το έργο του  και   να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια , σε  μια δύσκολη περίοδο για τον Νομό,  λόγω της τουριστικής περιόδου.

Ευχαριστούμε τους επενδυτές και τους μελετητές για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο ΚΑΑΕΚΤ και την άριστη  συνεργασία που είχαν μαζί μας .                                                                                 

 Και τους ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε την 11η Νοεμβρίου  2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD /LEADER  Σάμου, Ικαρίας & Φούρνων .

   Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 47 αιτήσεις στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού 8.034.577.49 € με δημόσια δαπάνη 5.151.528,21 € υπερκαλύπτοντας την αρχική δημόσια δαπάνη  3.033.500,00 €  κατά  69,82%.

                                                                            

                                                                                     O NOMIMOΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                    ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      

                                                                                                                                                                 

                                                                                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                         ΚAΑΕΚT  ΣΑΜΟΥ Α.Ε