ΤΟΠ ΕΚΟ

       ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

   Τα ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες) αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» το οποίο σχεδίασε και διαχειρίζεται το «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» Αντικείμενο τους είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων σε συγκεκριμένες και οριοθετημένες γεωγραφικές περιοχές.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των ΤΟΠΕΚΟ είναι ότι για κάθε τοπικό σχέδιο δράσης το οποίο αφορά μια συγκεκριμένη και οριοθετημένη περιοχή, δημιουργείται μια Αναπτυξιακή Σύμπραξη στην οποία συμμετέχουν ως εταίροι, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) αν και στο γενικότερο νομικό πλαίσιο είναι αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΠΟΙΟΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΠΡΑΞΗ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Α.Σ. Π.Ε. ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ» συστάθηκε τον Μάιο του 2012 με σκοπό την υλοποίηση της πράξης «ΙΣΟΤΗΤΑ.» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)». Εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης είναι οι:

1. Κέντρο Απασχόλησης & Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν. Σάμου Α.Ε. (ΚΑΕΚ Ν. Σάμου Α.Ε.)

2. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

3. Δήμος Σάμου

4. Επιμελητήριο Σάμου

5. Τεχνική Εκπαιδευτική Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Α.Ε.

6. Πανσαμιακό Σωματείο Αμέα & Φίλων Νικόλαος Μένεγας ο ΄΄Ίκαρος΄΄.

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Η υλοποίηση της Πράξης «ΙΣΟΤΗΤΑ.» θα ολοκληρωθεί στις 30/06/2014. Οι δράσεις της Πράξης, αφορούν 100 άνεργους που κατοικούν στην Περιφερειακή Ενότητα ΣΑΜΟΥ –ΙΚΑΡΙΑΣ που αποτελείται από τα νησιά Σάμο και Ικαρία. Ο στόχος είναι: Η προετοιμασία και προώθηση 65 ανέργων σε θέσεις απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις των ως άνω Δήμων και η υποστήριξή τους, τους 3 πρώτους μήνες της δουλειάς τους. Η προετοιμασία και η βήμα – βήμα στήριξη, 35 ανέργων για να ιδρύσουν δικιά τους ατομική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση (π.χ. Ο.Ε., Ε.Ε.) ή να συστήσουν ομαδικά Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Και οι 100 ωφελούμενοι: Θα βρουν δουλειά είτε προσλαμβανόμενοι από υφιστάμενες επιχειρήσεις, είτε ιδρύοντας οι ίδιοι επιχειρήσεις. Θα τύχουν συμβουλευτικής υποστήριξης τόσο πριν βρουν δουλειά, όσο και τους 3 πρώτους μήνες πάσης φύσεως απασχόλησής τους. Θα παρακολουθήσουν προγράμματα κατάρτισης. Θα υλοποιηθούν 5 προγράμματα 135 ωρών το καθένα. Στα προγράμματα κατάρτισης προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 6€/ώρα και είναι τα εξής:

1. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» (για 22 ωφελούμενους)

2. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ » (για 20 ωφελούμενους)

3. «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑ» (για 23 ωφελούμενους)

4 «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ WORD/EXCEL» (για 15 ωφελούμενους)

5. «ANAΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ » (για 20 ωφελούμενους)

Θα δικτυωθούν με δεκάδες ωφελούμενους άλλων παρόμοιων Πράξεων που υλοποιούνται ταυτόχρονα στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου-Ικαρίας για ανταλλαγή εμπειριών, εξοικονόμηση πόρων κ.λπ. Για τους ωφελούμενους που θα ιδρύσουν κάθε είδους νέα επιχείρηση, θα παρασχεθεί δωρεάν η εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου και η υποστήριξη σωστής εφαρμογής του, για την επιχείρησή τους. Ειδικά οι ωφελούμενοι που θα ιδρύσουν Κοινωνική Συνεταιριστική επιχείρηση, θα έχουν και όλα τα οφέλη (φορολογικά, χρηματοδοτικά κ.α.) που έχουν πρόσφατα κατοχυρωθεί νομοθετικά.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Είναι όλοι εκείνοι που πληρούν αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Είναι άνεργοι, εγγραμμένοι/ες στα Μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας

Β) Είναι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου-Λήμνου.

Γ) Ανήκουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες Ευάλωτων κοινωνικά ομάδων: 1) Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 με χαμηλά προσόντα

2) Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια

3) Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών

4) Άτομα με ψυχική αναπηρία (ΑΜΕΑ)

5) Άτομα με κινητικά προβλήματα (ΑΜΕΑ)

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Κάθε ενδιαφερόμενος στην έναρξη και καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, μπορεί να ενημερώνεται από τα

: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

Δ/νση: Δερβενακίων & Αλεξη Αλέξη κτίριο Διοικητηρίου

Τηλ.: 2230-95422, Fax : 22730-80297

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Βούρου Αγγελική

Ώρες επικοινωνίας: 9:00π.μ. – 16:00μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΕΚ ΑΕ

Δ/νση: Λυκούργου Λογοθέτη 141 Καρλόβασι

Τηλ. : 22730-89531, Fax : : 22730-89531

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Τσουκαλαδάκη Ελένη

Ώρες Επικοινωνίας: 09:00π.μ. – 15:00μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή

ΠΑΝΣΑΜΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΜΕΑ ΦΙΛΩΝ Ν. ΜΕΝΕΓΑΣ ΄΄ Ο ΙΚΑΡΟΣ΄΄

Δ/νση: Θεμιστοκλή Σοφούλη 23 Καρλόβασι Σάμου

Τηλ. : 22510-20600, Fax : 22510-29333

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: κος. Θράβαλος Μάριος

Ώρες Επικοινωνίας: 10:00π.μ. – 12:00μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή