Στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 4, του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑ 2007-2013 εγκρίθηκε το Τοπικό Πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών» (LEADER Αλιείας) του ΚΑΕΚ Ν. ΣΑΜΟΥ Α.Ε., με τίτλο «Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου».

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ

Επωνυμία φορέα

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

Διακριτικός τίτλος

ΚΑΕΚ Ν. ΣΑΜΟΥ Α.Ε.

Περιφέρεια

Βορείου Αιγαίου

Νομός

Σάμου

Δήμος / Έδρα

Σάμου

Ταχ. Δ/νση / Ταχ. Κώδικας

Δερβενακίων και Αλέξη Αλέξη –, Τ.Κ. 83100

Αριθμός τηλεφώνου

2273350428

Αριθμός Fax

2273350428

e-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πρόσωπο επικοινωνίας

Λυμπέρης Αλέξανδρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Περιοχή παρέμβασης

Σάμος  

1) ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΠΑΓΩΝΔΑ, ΒΑΘΕΟΣ, ΣΑΜΙΩΝ

2) Δημοτική Κοινότητα Δημοτικής Ενότητας Πυθαγορείου Δήμου Σάμου

3) Δημοτική Κοινότητα Δημοτικής Ενότητας Καρλοβασίων Δήμου Σάμου

4) Δημοτική Κοινότητα Δημοτικής Ενότητας Μαραθοκάμπου Δήμου Σάμου

5) TOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ, ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ, ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,ΚΟΥΜΑΙΪΚΩΝ, ΣΚΟΥΡΑΙΪΚΩΝ, ΔΡΑΚΑΙΩΝ.

Ικαρία

1) Δημοτική Κοινότητα Δημοτικής Ενότητας ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

2) Δημοτική Κοινότητα Δημοτικής Ενότητας ΡΑΧΩΝ

3) ΤΟΠΙΚΗ Κοινότητα Δημοτικής Ενότητας ΕΥΔΗΛΟΥ

3) TOΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ: ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ, ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ, ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ, ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ, ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ, ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ

Φούρνοι

ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ-Δημοτική Ενότητα ΦΟΥΡΝΩΝ

Έκταση

509,87 km2

Πληθυσμός

32.386 άτομα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Συνολικό κόστος

6.354.642€

Δημόσια Δαπάνη

4.400.000€

Κοινοτική Συμμετοχή

3.300.000€

Εθνική Συμμετοχή

1.100.000€

Ιδία Συμμετοχή

1.954.642€

Τίτλος Τοπικού Προγράμματος

Βιώσιμη Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών Περιφερειακής Ενότητας Σάμου

Το Τοπικό Πρόγραμμα διοικείται από την Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος, στην οποία συμμετέχουν φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Κεντρικός στόχος είναι η ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης των Αλιευτικών Περιοχών της ΠΕ Σάμου που στηρίζεται στη δημιουργία ενός προτύπου πολυαπασχόλησης και διασύνδεσης των τομέων της παραγωγής μεταξύ τους.

Μέσω του άξονα 4 του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 προωθείται μια αναπτυξιακή στρατηγική η οποία:

  • στηρίζεται στη δραστηριοποίηση των τοπικών φορέων αλλά και την ενεργή συμμετοχή των Αλιέων, των μελών της οικογενείας τους και του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού

  • προωθεί διαρθρωτικές μεταβολές σε όλα τα στοιχεία της τοπικής οικονομίας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Αλιευτικών Περιοχών

  • προωθεί διαφοροποιημένους αναπτυξιακούς στόχους, με βάση τα χαρακτηριστικά, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες συγκεκριμένων εστιών-πόλων ανάπτυξης, αποσκοπώντας στη διάχυση της ανάπτυξης στο χώρο

  • περιλαμβάνει όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας, με στόχο την ενίσχυση της πολυαπασχόλησης

Η προαναφερόμενη αναπτυξιακή στρατηγική θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στόχων:

1)      Βελτίωση της τουριστικής ικανότητας της περιοχής

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη δημιουργία και των εκσυγχρονισμό μικρών ξενώνων και μονάδων εστίασης και αναψυχής, ώστε η περιοχή να είναι σε θέση να υποδεχθεί και φιλοξενήσει τους επισκέπτες, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση της αγοράς. Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα συνεισφέρουν στη διατήρηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος, θα αξιοποιούν τα τοπικά προϊόντα και τις δυνατότητες του διαδικτύου και θα συμμορφώνονται με κανονισμούς Προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας.

2)      Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με την ανάπτυξη και την προσφορά υπηρεσιών ειδικών μορφών τουρισμού, όπως αλιευτικός τουρισμός, κατάδυση αναψυχής, ιστιοπλοΐα, ιππασία, τοξοβολία, γευσιγνωσία, εκμάθηση παραδοσιακής κουζίνας, κ.α. Τέτοιου τύπου δραστηριότητες δύναται να αναπτυχθούν και από τις μονάδες διανυκτέρευσης της περιοχής (υφιστάμενες ή νέες), ώστε οι προσφερόμενες υπηρεσίες διαμονής να συμπληρώνονται από υπηρεσίες ψυχαγωγίας των επισκεπτών.

3)      Στήριξη, ανάδειξη και αξιοποίηση της αλιευτικής παραγωγής

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με τη δημιουργία βιοτεχνικών μονάδων αλιευτικών προϊόντων, ώστε να διευκολυνθεί η διοχέτευση των αλιευτικών προϊόντων στην αγορά. Οι χρηματοδοτούμενες επενδύσεις θα χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες και θα εφαρμόζουν Πρότυπα Διασφάλισης Ποιότητας. 

4)      Ανάδειξη των περιβαλλοντικών και πολιτισμικών στοιχείων

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί με παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα, οι οποίες θα συμπληρώσουν και θα ενισχύσουν τις παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα. Η μονοπατιών, η ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους, η ανάδειξη πολιτιστικών χώρων, η μετατροπή κτηρίων σε μουσεία και η ενίσχυση τοπικών πολιτιστικών εκδηλώσεων θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση οικοτουριστικών και πολιτιστικών διαδρομών στην περιοχή παρέμβασης

5)      Μεταφορά τεχνογνωσίας και προώθηση συνεργασιών σε διατοπικό και διακρατικό επίπεδο

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί αφενός μέσω των διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών του Τοπικού Προγράμματος, οι οποίες αποσκοπούν στην ενίσχυση των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται και στην υποστήριξη των παρεμβάσεων που υλοποιούνται. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η μεταφορά τεχνογνωσίας και η δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την επίτευξη της αναπτυξιακής στρατηγικής και των στόχων του Τοπικού Προγράμματος.

6)      Διαφοροποίηση της αλιευτικής παραγωγής και ενίσχυση του εισοδήματος των αλιέων

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω των επενδύσεων που θα πραγματοποιηθούν τόσο από τους αλιείς όσο και από τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης και της σύνδεσης του αλιευτικού κλάδου με τον τουριστικό κλάδο.

Βασικό μέλημα της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ δημοσίων φορέων, ιδιωτικών φορέων και ιδιωτών για την προώθηση συμπληρωματικών παρεμβάσεων, που θα συμβάλλουν στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και στην αντιμετώπιση των αδυναμιών που παρουσιάζονται.

Τόσο οι παρεμβάσεις που αναφέρονται στην ήπια τουριστική ανάπτυξη όσο και οι παρεμβάσεις που αναφέρονται στην αύξηση της αξίας των αλιευτικών προϊόντων θα συμβάλλουν και στην προώθηση επενδύσεων σε συμπληρωματικούς τομείς του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος, όπως οι επιχειρήσεις συντήρησης και επισκευής αλιευτικών σκαφών, η παραγωγή ειδών παραδοσιακής τέχνης, οι επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση κ.α.