Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους ηλικίας έως 29 ετών

 

 Η Επιταγή Κατάρτισης (Training Voucher) περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

Θεωρητική Κατάρτιση 80 ωρών σε εξειδικευμένες δεξιότητες
Πρακτική άσκηση 5 μήνών σε επιχειρήσεις της περιοχής υλοποίησης του προγράμματος για τους ωφελούμενους, με επιδότηση της απασχόλησης.

Ωφελούμενοι

 Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ / ΤΕΙ έως 29 ετών
 Άνεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής μεταδευτεροβάθμιας / δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών

Συνολικά θα ωφεληθούν 35.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών

Παροχές στους ωφελούμενους

Επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 400€
Επίδομα πρακτικής άσκησης 2300€ για τους αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
Επίδομα πρακτικής άσκησης 2000€ για τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας - Μεταδευτεροβάθμιας
 Ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη έναντι κινδύνου ατυχήματος για όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

 

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΚΑΜΑΤΡΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

  • ΑΓΡΟΤΙΚΑ 
    1) ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 1. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΣΤΑΞΗ

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ
     1) ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (MARKETING) ΚΑΘΩΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

  • ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΟ
     1) ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  • OIKONOMIA ΜΑΡΚΕTING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επιχειρήσεις Σάμου
Επιχειρήσεις Ικαρίας
 Επιχειρήσεις Συνεργασίας Πρακτικής Άσκησης