Σε αυτόν τον πίνακα παρουσιάζονται οι ανακοινώσεις του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου.

Α/Α

Ημ/νία

Περιγραφή

Αρχείο

1 7/2/2007

Υπογραφή σύμβασης με την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

για κατάρτιση ανέργωνκαι αυτοαπασχολουμένων.

2 1/1/2012

Πρόθεση Υλοποίησης 6 προγραμμάτων.

3 2/11/2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
4 1/1/2013 Πρόσκληση για εκπαιδευτές
5 3/6/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
6 30/12/2013 Ανακοίνωση Πρόσληψης Οικονομολόγου
7 30/12/2013 Αναλυτική Προκήρυξη Πρόσληψης Οικονομολόγου
8 30/12/2013 Ανακοίνωση Πρόσληψης Ψυχολόγου/Νομικού
9 30/12/2013 Αναλυτική Προκήρυξη Πρόσληψης Ψυχολόγου/Νομικού
10 30/12/2013 Συνοδευτικά έντυπα των ανωτέρω προκηρύξεων
11 30/12/2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  LEADER  ΑΛΙΕΙΑΣ

12 15/04/2014

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

13 22/07/2014

VOUCHER ΩΣ 29 ΕΤΩΝ

14 22/07/2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

15 27/08/2014 ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

16 01/09/2014 ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ

17 10/10/2014  ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

18 10/10/2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

19 27/10/2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ

20 03/11/2014 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
21 03/11/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 25-29
22  05/11/2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕ 18-24
23 08/11/2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ
24 08/11/2014 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
25 23/12/2014 ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΔΤΠ ΑΛΙΕΙΑΣ
26 05/01/2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕ 18-24
27 15/01/2015 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ PC
28 02/03/2015 Ανακοίνωση πρόσληψης ψυχολόγου
29 18/03/2015 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
30  17/04/2015  Ανακοίνωση πρόσληψης οικονομολόγου για το πρόγραμμα Άξονα 3  
31 23/04/2015 Ανακοίνωση πρόσληψης πολιτικού μηχανικού για το ΕΠΑΛ Αλιείας Άξονας 4
32 25/9/2015 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014
33 18/02/2016 NEO LOGISTICS-VOUCHER 18-24
34 18/02/2016 NEO ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ-VOUCHER 18-24
35 18/02/2016 NEO ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ-VOUCHER 18-24
36 18/02/2016 NEO ΤΠΕ-VOUCHER 18-24
37 26/02/2016 Ανακοίνωση πρόσληψης ενός ατόμου για γραμματειακή στήριξη
38 23/06/2016 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
39 23/06/2016 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
40 23/06/2016 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ LEADER CLLD
41 30/06/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
42 30/06/2016 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΣΑΜΟΥ 
43 30/06/2016 ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ 
44 01/12/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
45 24/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ  PDF
46 24/04/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ   PDF
47 25/04/2017 ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗς ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
48 01/06/2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  PDF
49 05/08/2017 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ"

PDF

50 23/03/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
51 23/03/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
52   23/03/2018  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ   
53 23/03/2018 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
54 23/03/2018 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
55 23/03/2018 ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 6 ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 
56 27/04/2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
57 29/06/2018 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
58 29/06/2018 ΥΑ 19.2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
59 29/06/2018 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
60 29/06/2018 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
61 29/06/2018 ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ 
62 29/06/2018 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΣΜΠΕ 
63 29/06/2018 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 ΚΑΑΕΚΤ 
64 29/06/2018 ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2 ΚΑΑΕΚΤ 
65 29/06/2018 ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
66 29/06/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
67 29/06/2018 ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ