Α/Α  Ημ/νία  Περιγραφή  Αρχεία
 1  21/06/2013

 Υπουργείο Αγροτικής

Ανάπτυξης

3 Άξονας ΟΠΑΑΧ

 Δελτίο Τύπου
 2  19/02/2013

Υπουργείο Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

ΤΟΠΕΚΟ, Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα για άνεργους 

 

  Δελτίο Τύπου

   Πρόσκληση

       Αφίσα

 3  08/02/2013

 Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

ΤΟΠΣΑ, Ολοκληρωμένα 

Προγράμματα για άνεργους 

 

   Δελτίο Τύπου

   Πρόσκληση