Η αναπτυξιακή σύμπραξη περιφερειακής ενότητας (πε) Σάμου για απασχόληση χωρίς διακρίσεις , με επί κεφαλής το ΚΑΕΚ Σάμου θα υλοποιήσει δύο σεμινάρια με τίτλο:

1. Δράση 8:Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας στην κοινωνική οικονομία - Ίδρυση οργάνωση και λειτουργία μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

2, Δράση 9:Κατάρτιση στελεχών στην φροντίδα ατόμων που χρήζουν βοήθειας.

Παρακαλούνται οι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές στο κυρίως μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ με τις ειδικότητες : οικονομίας και διοίκησης, υγιεινής και ασφάλειας , πληροφορικής , ειδικευμένοι στην παροχή υπηρεσιών υγείας , γιατροί , νοσηλευτές , οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδάξουν στα ανωτέρω σεμινάρια όπως επικοινωνήσουν με το ΚΑΕΚ Σάμου στα τηλέφωνα :22730-80404 ή με e-mail στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .