Σας καλωσορίζουμε στην νέα ιστοσελίδα του ΚΑΑΕΚΤ Ν.Σάμου!
Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου

Για να επισκεφθείτε την παλαιότερη ιστοσελίδα μας πατήστε ΕΔΩ

Image

Σκοπός μας

Η υλοποίηση προγραμμάτων Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης καθώς και άλλες συναφείς δραστηριότητες (έρευνες, αναπτυξιακές μελέτες, συμβουλευτική υποστήριξη κ.λ.π.).
Στα πλαίσια δε της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η υλοποίηση ενεργειών αφορά: Συμπληρωματική Κατάρτιση για άτομα που έχουν ελλιπή επαγγελματικά προσόντα, επανειδίκευση ήαπαναπροσανατολισμό για άτομα που λόγω αναδιάρθρωσης απαιτείται να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας, εξειδίκευση ή επιμόρφωση για άτομα που είναι αναγκαίο να αποκτήσουν νέες γνώσεις σε αντικείμενα της εργασίας τους λόγω εισαγωγής νέων τεχνολογιών, ανακατάταξης της παραγωγικής διαδικασίας και των συνθηκών εργασίας.

Ανακοινώνεις & Δελτία Τύπου

Αναπτυξιακά Έργα

Σεμινάρια, Παρουσιάσεις & Εκδηλώσεις

Τρέχον Σεμινάρια & Εκπαιδευτικά Προγράμματα!

Image
ΠΑΑ Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
Image
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Image
ΕΑΔ Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο
Image
ΕΣΠΑ 2014-2020
Image
Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
Image
ΕΠΑλΘ Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
Image
ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Image
Image