Thursday, 21 March 2024 14:02

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η E Κ Τ Α Κ Τ Η Σ Γ E N I K H Σ Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

Σάμος, 21 -3-2024

Αρ. Πρωτ. 377

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  E Κ Τ Α Κ Τ Η Σ   Γ E N I K H Σ   Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ

                                                                                                                  ΠΡΟΣ:  ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

                                                                                                         Κοιν. Λογιστή ΚΑΑΕΚΤ

Κατόπιν   του  υπ΄ αρίθμ. 5/19-03-2024 πρακτικού  της συνεδρίασης   του Διοικητικού Συμβουλίου,  & σύμφωνα με το νόμο & το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας Κ.A.Ε.Κ.Τ Νομού Σάμου Α.Ε. σε Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ στην οδό Δερβενακίων &  Αλέξη Αλέξη την πόλη της Σάμου (κτίριο Διοικητηρίου ) στις  10-04-2024  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ.   με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξης θητείας.    

  2)  Τρέχοντα θέματα.

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Κ.Α. Α..Ε.Κ.Τ  ΣΑΜΟΥ  Α.Ε.

ΣΚΟΥΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ