Super User

Super User

Κλιμάκιο του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου θα βρίσκεται την Παρασκευή 7-9-2018και ώρα 10:00π.μ στα γραφεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο προκειμένου να ενημερώσει για την υποβολή προτάσεων (Παρεμβάσεων Δημοσίου χαρακτήρα του Μέτρου 19 ΄΄Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER ΄΄ ΠΑΑ 2014-2020.

 

O NOMIMOΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΕΚ ΣΑΜΟΥ Α.Ε

ΘΕΜΑ: «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 25/7/18 και ώρα 12.00μμ, στα γραφεία του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου, με σκοπό την συζήτηση περί των προτάσεων, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19 <Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER>.

ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

pdfΑΡΧΕΙΟ ΣΕ PDF

ΘΕΜΑ: «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19 ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER»

 

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 1/8/18 και ώρα 12.00μμ, στα γραφεία του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου, με σκοπό την συζήτηση περί των προτάσεων, του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, Μέτρο 19 Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER.

ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ

 

pdfΑΡΧΕΙΟ ΣΕ PDF

Κεντρικό άξονα για την τοπική ανάπτυξη αποτελεί η ενδογενής και βιώσιμη ανάπτυξη, μέσω της λειτουργικής διασύνδεσης όλων των τομέων της οικονομίας, βασισμένη στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, στην αναβάθμιση, προστασία, ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση των πόρων.

Η περιοχή εφαρμογής του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει τα νησιά της Σάμου, Ικαρίας και του νησιώτικου συμπλέγματος Φούρνων Κορσεών.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΗΜΕΡΟΝΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ: 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 10/10/2018

 Από τους συνδέσμους που ακολουθούν μπορείτε να "κατεβάσετε" το υλικό της προκήρυξης :


Η με αριθμό 13215/30-11-2017 (ΦΕΚ 4285/Β΄/8-12-2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα : «Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων».

pdf ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 (ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)


Word Πρόσκληση υποβολής προτάσεων (Παρεμβάσεις Δημόσιου Χαρακτήρα) 


Word Οδηγός Διοικητικού ελέγχου Αιτήσεων Στήριξης


Αρχείο Excel όπου συμπληρώνονται τα απαραίτητα δεδομένα του προϋπολογισμού του έργου. Ορισμένοι από τους πίνακες πρέπει να ενσωματωθούν και στο Παράρτημα της Αίτησης Στήριξης.

Excel ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ


 Υπόδειγμα της Αίτησης Στήριξης που πρέπει να υποβάλει ο Δυνητικός Δικαιούχος με το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

* Η αίτηση πρέπει να έχει τον ίδιο αριθμό πρωτοκόλλου με την αίτηση που υποβάλλεται στο ΟΠΣΑΑ

Word ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

pdfΑΙΤΗΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ


 Πίνακας συμμόρφωσης της προτεινομένης πράξης με τις κατευθύνσεις της 152950/23-10-2015 ΚΥΑ έγκρισης της ΣΜΠΕ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020». Ο πίνακας πρέπει να συμπληρωθεί από τους υποψήφιους Δικαιούχους

Excel ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΣΜΠΕ


 Ερωτηματολόγιο για έργα Πολιτισμού που πρέπει να συμπληρωθεί από τον Υποψήφιο Δικαιούχο με σκοπό την εξέταση του κριτηρίου εάν η προτεινόμενη πράξη ενέχει στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων.

Word ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΕ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Αρχείο όπου αναφέρονται τα περιεχόμενα του Φακέλου Δημόσιας Σύμβασης και ειδικότερα τα ελάχιστα περιεχόμενα που αυτός πρέπει να έχει κατά την υποβολή της πρότασης (αφορά μόνο έργα που θα υλοποιηθούν με Δημόσιες Συμβάσεις)

Word ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ


 Ερωτηματολόγιο για έργα Πολιτισμού που πρέπει να συμπληρωθεί από τον Υποψήφιο Δικαιούχο με σκοπό την εξέταση του κριτηρίου εάν η προτεινόμενη πράξη ενέχει στοιχεία Κρατικών Ενισχύσεων.

Word ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ


Αρχείο excel όπου περιλαμβάνονται δύο πίνακες "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ" για τις κτιριακές εργασίες καθώς και γα τις αναπλάσεις. Οι πίνακες πρέπει να συμπληρωθούν όπου απαιτείται από τους υποψήφιους δικαιούχους.

Excel ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1


 Αρχείο excel όπου περιλαμβάνοννται δύο πίνακες "ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΟΔΟΥ ΑΥΤΗΣ" για τις κτιριακές εργασίες καθώς και γα τις αναπλάσεις. Οι πίνακες πρέπει να συμπληρωθούν όπου απαιτείται από τους υποψήφιους δικαιούχους.

Excel ΠΙΝΑΚΑΣ Δ2


 Αρχείο με τις τιμές που καθορίζει η ΟΤΔ (ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. ) για τις κτιριακές εργασίες

Word ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ


 Έγγραφο όπου αναφέρονται οι προδιαγραφές της μελέτης της αισθητικής αναβάθμισης οικισμών. Η μελέτη είναι προαπαιτούμενη για έργα ανάπλασης οικισμών.

Word ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩN


Αρχείο με πληροφορίες/δεδομένα που πρέπει να συμπληρωθούν από τον υποψήφιο δικαιούχο στην περίπτωση που απαιτηθεί η εξέταση του κριτηρίου περί ύπαρξης Κρατικής Ενίσχυσης για το προτεινόμενο έργο (πράξη) και στην συνέχεια να καθορισθεί ο τρόπος χρηματοδότησής του.

Excel ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ_v1_301015

Γενικά

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο www.kaek-pesamou.info ιδιοκτησίας του Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης & Τεχνολογίας Νομού Σάμου εφεξής «η εταιρεία», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου.

Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου μας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

 

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.

Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

 

Συνδέσεις και προϊόντα τρίτων στην ιστοσελίδα μας

Η ιστοσελίδα μας συνδέεται με τοποθεσίες web και υπηρεσίες τρίτων (πηγές άρθρων που αναδημοσιεύουμε) που δεν ελέγχονται από εμάς. Δεν φέρουμε ευθύνη για την ασφάλεια ή το απόρρητο τυχόν πληροφοριών που συλλέγονται από τοποθεσίες web ή άλλες υπηρεσίες. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τις δηλώσεις απορρήτου που ισχύουν για τις τοποθεσίες web και τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιείτε.

Επίσης, σας διαθέτουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες (χάρτες google map, documents embed, pdf αρχείων κλπ) που έχουν αναπτυχθεί από τρίτα μέρη – ιστοσελίδες και δεν ευθυνόμαστε για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτων

 

Πρόσθετα κοινωνικών δικτύων

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να κοινοποιείτε ορισμένο υλικό από τις ιστοσελίδες μας με άλλα άτομα μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook, το Twitter, το Google +, το Pinterest και το LinkedIn. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να συλλέγουν ή να λαμβάνουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την από μέρους σας χρήση των Υπηρεσιών, όπως μέσω της χρήσης cookie, pixel, beacon και παρόμοιων τεχνολογιών. Επίσης, οι συγκεκριμένες πληροφορίες ενδέχεται να συλλέγονται με την πάροδο του χρόνου και να συνδυάζονται με πληροφορίες που συλλέγονται σε διαφορετικές τοποθεσίες web και διαδικτυακές υπηρεσίες. Όταν χρησιμοποιείτε ένα Πρόσθετο κοινωνικού δικτύου, οι πληροφορίες μπορεί να μεταφέρονται απευθείας από τη συσκευή ή το pc σας στον πάροχο του κοινωνικού δικτύου.

Η ιστοσελίδα μας δεν ελέγχει τη συλλογή δεδομένων και τις πρακτικές χρήσης αυτών των εταιρειών και δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από το Πρόσθετο. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο κοινωνικό δίκτυο, η από μέρους σας χρήση του μπορεί να αναφέρεται στο λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο. Εάν αλληλεπιδράσετε με τα Πρόσθετα, για παράδειγμα κάνοντας κλικ στις επιλογές “Μου αρέσει”, “Ακολουθώ” ή “Κοινοποίηση” , οι πληροφορίες ενδέχεται να εμφανιστούν αυτόματα στο προφίλ σας στο κοινωνικό δίκτυο. Ακόμα και αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο κοινωνικό δίκτυο, είναι πιθανό τα Πρόσθετα να μεταδώσουν τη διεύθυνση IP στους παρόχους του κοινωνικού δικτύου. Αυτό θα πρέπει να το λαμβάνετε υπόψη κατά τη χρήση των Υπηρεσιών μας. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να ελέγχετε τις δηλώσεις απορρήτου που ισχύουν για τις τοποθεσίες web και τις υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιείτε.

Εάν συνδέεστε με κάποια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης πχ facebook, ενδέχεται να λαμβάνουμε πληροφορίες ελέγχου ταυτότητας κατά τη σύνδεσή σας με αυτές τις υπηρεσίες. Επίσης, έχετε υπόψη ότι εάν συνδέεστε με κάποια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης σε μια συσκευή που χρησιμοποιείται και από άλλα άτομα, οι συγκεκριμένοι χρήστες ενδέχεται να μπορούν να βλέπουν πληροφορίες που αποθηκεύονται ή εμφανίζονται αναφορικά με το λογαριασμό σας στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης με τις οποίες συνδέεστε.

Συνιστούμε να αποσυνδέεστε από τις εν λόγω τοποθεσίες και να κοινοποιείτε πληροφορίες μόνο σε άτομα που εμπιστεύεστε.

 

Σχετική νομοθεσία

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)

Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

 

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό.

Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

 

Σχετικά με τα cookies

 

Τί είναι το cookie;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους. Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

 

Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω

Cookies επίσκεψης (session cookies) - Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

Μόνιμα cookies (persistent cookies) - Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie).

Μόνιμα cookies - Χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies) - Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies) - Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών. Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.

Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

Cookies της Google Analytics

Τα cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης/καταγραφής απόδοσης που μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies μπορούν να μας ενημερώνουν σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασης, ενώ επίσης παρέχουν πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα cookies της Google Analytics σχετικά με τον ιστοτόπό μας μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε κάντε κλικ στο https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics κάνοντας κλικ στο https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl%20=en=GB

Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία που συλλέγουμε για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share). Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

 

Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

 

Τα δικαιώματα σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διευκρινίσεις σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακρίβειες σε αυτές τις πληροφορίες, να εναντιωθείτε ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, καθώς και να αιτηθείτε την προσπέλαση, τη διαγραφή ή τη φορητότητα των πληροφοριών σας.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία ορισμένων δικαιοδοσιών, ενδεχομένως να απορρίψουμε την επεξεργασία αιτημάτων που επαναλαμβάνονται αδικαιολόγητα, απαιτούν δυσανάλογη τεχνική προσπάθεια, θέτουν σε κίνδυνο το απόρρητο άλλων, είναι ανέφικτα ή η προσπέλασή τους δεν απαιτείται με άλλον τρόπο από την τοπική νομοθεσία.

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια επιβλέπουσα αρχή. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για όλες τις Εποπτικές αρχές της ΕΕ εδώ http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 

Επιπλέον πληροφορίες

Η παρούσα Ειδοποίηση – Ενημέρωση Απορρήτου ισχύει για τα προσωπικά στοιχεία – δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της ιστοσελίδας μας. Δεν ισχύει για τα στοιχεία που συλλέγονται από άλλες εφαρμογές, ιστότοπους ή υπηρεσίες που παρέχονται – συμβάλουν ή ενσωματώνονται ως «τρίτοι» μέσω της ιστοσελίδας μας.

Ημερομηνία ισχύος: 7/7/2018.

Friday, 06 July 2018 20:11

Οικονομικά Στοιχεία

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα οικονομικά στοιχεία του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομού Σάμου.