Super User

Super User

Κατάθεση προσφοράς, για την προμήθεια ενός (1) εκτυπωτή.

Προκειμένου το ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ ΑΕ να καλύψει τις ανάγκες του, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προμηθευτές, να καταθέσουν κλειστή προσφορά για την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου εκτυπωτή κατά προτίμηση του μοντέλου (HP OFFICEJET PRO 7740 WF) αλλά και άλλων με παρόμοιες τεχνικές προδιαγραφές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και τις 15-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στα γραφεία του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου ΑΕ.

2 ΟΚΤ. 2020, LEADER-CLLD 2014-2020ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. ΣΑΜΟΥ Α.Ε..

Το Κέντρο Ανάπτυξης, Απασχόλησης, Επαγγελματικής Κατάρτισης Και Τεχνολογίας Ν. Σάμου Α.Ε. (Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. Σάμου Α.Ε.) ανακοινώνει σήμερα την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 – έργων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER.

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 47 αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. Σάμου Α.Ε. και η διαδικασία δειγματοληπτικού ελέγχου.

Ο Προσωρινός Πίνακας των Αποτελεσμάτων θα οριστικοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τυχόν υποβληθεισών  ενδικοφανών προσφυγών, την οριστικοποίηση της βαθμολογικής ακολουθίας των δικαιούχων και την οριστικοποίηση της προγραμματικής υπερδέσμευσης.

Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής επί του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, εισερχόμενοι στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Κ.Ε  www.ependyseis.gr, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους  κωδικών και  σύμφωνα με τις Οδηγίες κατάθεσης αίτησης ενδικοφανούς προσφυγής CLLD / LEADER στο ΠΣΚΕ.  H προσφυγή θα πρέπει να είναι συγκεκριμένη, τεκμηριωμένη και να αναφέρονται συνεκτικά οι λόγοι στα πεδία που αναφέρονται στο ΠΣΚΕ.

Η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να υποβληθεί αρχικά ηλεκτρονικά εντός 15 ημερολογιακών ημέρων από την ημερομηνία παραλαβής της ατομικής επιστολής κοινοποίησης του Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων, και στη συνέχεια να αποσταλεί στα γραφεία του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. Σάμου Α.Ε. το αργότερο την επόμενη ημέρα της ηλεκτρονικής υποβολής, μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, εφόσον υφίστανται.

Η προσφυγή θα εξετασθεί από την επιτροπή προσφυγών του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. Σάμου Α.Ε.. Για το αποτέλεσμα της εξέτασης της προσφυγής θα ενημερωθούν οι ενιστάμενοι ατομικά με επιστολή. Εκπρόθεσμη υποβολή προσφυγής (ηλεκτρονική και έντυπη) δεν γίνεται δεκτή.

Συνοδευτικά Αρχεία:

  1. Πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων 
  2. Οδηγίες Υποβολής Προσφυγών στο ΠΣΚΕ

Για το Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ. Ν. Σάμου Α.Ε.

Αγγελική Βούρου

Συντονίστρια Προγράμματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α, διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.

Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00. 
Η παρακολούθηση  ολοκληρώνεται το αργότερο έως και την
31η/5/2020


Το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Α.Ε. ανακοινώνει ότι ΌΛΟΙ οι ωφελούμενοι, θα μπορούν να παρακολουθήσουν όποιο άλλο μάθημα (από τα 10 που είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα) μετά όμως από την ολοκλήρωση του βασικού τους μαθήματος (και την έκδοση της σχετικής αναφοράς). Η παρακολούθηση των επιπλέον αυτών μαθημάτων μπορεί να γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2020.   

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ