Super User

Super User

Διευκρινίσεις για Υποδράση 19.2.4.4 Δημοσίου Χαρακτήρα , όσον αφορά για τις αμοιβές καλλιτεχνών.

΄΄ Πάντ΄εστιν εξευρείν, αν μη τον πόνον φεύγη τις ΄΄

 ΄΄ Όλα γίνονται αν δεν αποφύγει κανείς να κοπιάσει΄΄ .

Ο Πρόεδρος και το προσωπικό του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου, επαλήθευσε  το αρχαίο γνωμικό του ρήτορα Δημοσθένη με το συνεχή αγώνα ενημέρωσης για το πρόγραμμα CLLD/LEADER  μέσω ημερίδων, διαβουλεύσεων, (ατομικών και συγκεντρωτικών)που υλοποιήθηκαν  στους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων αλλά και στα μικρά χωριά τους,  έπεισε  τους πολίτες να εμπιστευτούν το έργο του  και   να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια , σε  μια δύσκολη περίοδο για τον Νομό,  λόγω της τουριστικής περιόδου.

Ευχαριστούμε τους επενδυτές και τους μελετητές για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο ΚΑΑΕΚΤ και την άριστη  συνεργασία που είχαν μαζί μας .                                                                                 

 Και τους ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε την 11η Νοεμβρίου  2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD /LEADER  Σάμου, Ικαρίας & Φούρνων .

   Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 47 αιτήσεις στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού 8.034.577.49 € με δημόσια δαπάνη 5.151.528,21 € υπερκαλύπτοντας την αρχική δημόσια δαπάνη  3.033.500,00 €  κατά  69,82%.

                                                                            

                                                                                     O NOMIMOΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                    ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      

                                                                                                                                                                 

                                                                                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                         ΚAΑΕΚT  ΣΑΜΟΥ Α.Ε

Εγχειρίδιο Ενστάσεων ΟΠΣΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <<ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER/CLLD 2014-2020, ΤΗΣ ΟΤΔ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε., ΜΕΤΡΟ 19 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4 <ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ>>

Σύμφωνα με την απόφαση  ΕΥΚΕ 2046/29-10-2019 παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα των προτάσεων για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα έως την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Το ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, από την ΕΥΔ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ,της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 –Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER., των δράσεων 19.2.4 , 19.2.5 και 19.2.6. , δημοσιοποιώντας τον Προσωρινό πίνακα Αποτελεσμάτων μετά από Αξιολόγηση και διαδικασία δειγματοληπτικού Ελέγχου.

Η Διαδικασία Αξιολόγησης ολοκληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 15/09.08.2019 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER.

Εγκρίθηκαν 18 Δημόσια έργα για Δήμο Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Ικαρίας & Φούρνων προϋπολογισμού 1.500,000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη ΥΑ 13215 / 08.02.2019 , οι δικαιούχοι υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ την προσφυγή τους ς επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης , με την ανάλογη τεκμηρίωση , εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησής τους .

Ο δικαιούχος οριστικοποιεί την προσφυγή του στο ΟΠΣΑΑ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) , στην ΟΤΔ . Η προσφυγή εξετάζεται από την Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των προσφυγών και η οποία έχει ορισθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση ΕΔΠ .

Ο πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. www.kaek-pesamou.info και στα τοπικά ΜΜΕ .

To αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξης απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ (https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login) στο οποίο έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης τους (λαμβάνουν δε και σχετικό αυτοματοποιημένο email από το σύστημα) και μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από τα συνημμένα έγγραφα στο πληροφοριακό σύστημα.

1η τροποποίηση πρόσκλησης και συγκεκριμένα, παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεως στο ΠΣΚΕ. Aρχική   καταληκτική   ημερομηνία 04/10/2019.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 04/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.

(Άρθρο 7 Πρόσκλησης ΚΑΑΕΚΤ για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα ΄΄διαδικασίες  υποβολής αίτησης στήριξης΄΄) .                                                                             

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Π  ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Α.Ε

 

ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

To KAAEKT Σάμου σας προσκαλεί στην παρουσίαση του προγράμματος CLLD/LEADER που θα διεξαχθεί την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 18:00 μμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού Δημαρχείου, στον Άγιο Κήρυκο.

Στη διαδικασία της δημόσιας παρουσίασης του προγράμματος, θα γίνει αναφορά στις δράσεις του προγράμματος, ανάλυση προϋπολογισμού, περιοχές παρέμβασης, θεσμικό πλαίσιο, απάντηση σε τυχόν απορίες σας.

Ο πρόεδρος του Κ.Α.Α.Ε.Κ.Τ Σάμου

Πανουράκης Βασίλειος

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σάμου σας προσκαλεί στην παρουσίαση του τοπικού προγράμματος CLLD/Leader που θα διεξαχθεί

Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19:00μμ στην αίθουσα Sivyla του ξενοδοχείου Doryssa στο Πυθαγόρειο Σάμου, από την Ομάδα Τοπικής Δράσης του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου.

Στη διαδηκασία της δημόσιας παρουσίασης του προγράμματος, θα γίνει αναφορά στις δράσεις του προγράμματος, ανάλυση προϋπολογισμού, περιοχές παρέμβασης, θεσμικό πλαίσιο, απάντηση σε τυχόν απορίες σας,

Ο Πρόεδρος

Βαλής Εμμανουήλ