Super User

Super User

Η Ειδική Υπηρεσία Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19» που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάση ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών», ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα ασύγχρονης τηλεκατάρτισης για – ελεύθερους επαγγελματίες:

Eιδικότητες
• δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές
• μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
• οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως
• εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
• ιατροί όλων των ειδικοτήτων
• ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου
ενταγμένοι βάσει ΚΑΔ δραστηριότητας (κύριας/δευτερεύουσας) στους ΚΑΔ που προσδιορίζει η πρόσκληση.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί, με επιταγή κατάρτισης (voucher) μέσα από τη https://elearning.yeka.gr/

Διάρκεια:

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα αφορά 100 ώρες τηλεκατάρτισης μετά την ολοκλήρωση των οποίων

Αμοιβή:

θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα των 600€ σε δυο δόσεις και οι ωφελούμενοι θα λάβουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Τρόπος καταβολής επιδόματος:

Το εκπαιδευτικό επίδομα θα καταβληθεί ως ακολούθως:

α) προκαταβολή τετρακοσίων ευρώ (400€) μετά την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης και

β) υπόλοιπο εκπαιδευτικού επιδόματος διακοσίων ευρώ (200€) με την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ) από τον πάροχο κατάρτισης ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα κατάρτισης.
Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να υποβάλουν αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ https://elearning.yeka.gr , τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής. Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων στη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων της Αίτησης συμμετοχής.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων:

Από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 έως Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

Πληροφορίες:
Εάν επιθυμείτε να λάβετε επιπλέον ενημέρωση για το πρόγραμμα που θα υλοποιήσει το ΚΑΑΕΚΤ Σάμου παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας .
TΗΛ. ΕΠΙΚ. 2273350428-2273353401
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Iστοσελίδα: http://www.kaek-pesamou.info/

Δ/νση: Δερβενακίων & Αλέξη Αλέξη Σάμος (κτίρο Περιφερειακής Ενότητας Σάμου).

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ( ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.) ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Διευκρινίσεις για Υποδράση 19.2.4.4 Δημοσίου Χαρακτήρα , όσον αφορά για τις αμοιβές καλλιτεχνών.

΄΄ Πάντ΄εστιν εξευρείν, αν μη τον πόνον φεύγη τις ΄΄

 ΄΄ Όλα γίνονται αν δεν αποφύγει κανείς να κοπιάσει΄΄ .

Ο Πρόεδρος και το προσωπικό του ΚΑΑΕΚΤ Σάμου, επαλήθευσε  το αρχαίο γνωμικό του ρήτορα Δημοσθένη με το συνεχή αγώνα ενημέρωσης για το πρόγραμμα CLLD/LEADER  μέσω ημερίδων, διαβουλεύσεων, (ατομικών και συγκεντρωτικών)που υλοποιήθηκαν  στους Δήμους Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων αλλά και στα μικρά χωριά τους,  έπεισε  τους πολίτες να εμπιστευτούν το έργο του  και   να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια , σε  μια δύσκολη περίοδο για τον Νομό,  λόγω της τουριστικής περιόδου.

Ευχαριστούμε τους επενδυτές και τους μελετητές για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο ΚΑΑΕΚΤ και την άριστη  συνεργασία που είχαν μαζί μας .                                                                                 

 Και τους ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε την 11η Νοεμβρίου  2019, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα του τοπικού προγράμματος CLLD /LEADER  Σάμου, Ικαρίας & Φούρνων .

   Υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά 47 αιτήσεις στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού 8.034.577.49 € με δημόσια δαπάνη 5.151.528,21 € υπερκαλύπτοντας την αρχική δημόσια δαπάνη  3.033.500,00 €  κατά  69,82%.

                                                                            

                                                                                     O NOMIMOΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

                                                                                    ΠΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      

                                                                                                                                                                 

                                                                                                 ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                         ΚAΑΕΚT  ΣΑΜΟΥ Α.Ε

Εγχειρίδιο Ενστάσεων ΟΠΣΑΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ <<ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER/CLLD 2014-2020, ΤΗΣ ΟΤΔ ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε., ΜΕΤΡΟ 19 ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 4 ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ 2014-2020, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.4 <ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΨΥΧΩΣΗ>>

Σύμφωνα με την απόφαση  ΕΥΚΕ 2046/29-10-2019 παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα των προτάσεων για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα έως την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Το ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, από την ΕΥΔ της Περιφέρειας Β. Αιγαίου ,της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος, Μέτρου 19.2 –Έργων Δημοσίου Χαρακτήρα CLLD/LEADER., των δράσεων 19.2.4 , 19.2.5 και 19.2.6. , δημοσιοποιώντας τον Προσωρινό πίνακα Αποτελεσμάτων μετά από Αξιολόγηση και διαδικασία δειγματοληπτικού Ελέγχου.

Η Διαδικασία Αξιολόγησης ολοκληρώθηκε με την υπ΄ αριθμ. 15/09.08.2019 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER.

Εγκρίθηκαν 18 Δημόσια έργα για Δήμο Ανατολικής Σάμου, Δυτικής Σάμου, Ικαρίας & Φούρνων προϋπολογισμού 1.500,000 ευρώ.

Σύμφωνα με τη ΥΑ 13215 / 08.02.2019 , οι δικαιούχοι υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΑΑ την προσφυγή τους ς επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης , με την ανάλογη τεκμηρίωση , εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησής τους .

Ο δικαιούχος οριστικοποιεί την προσφυγή του στο ΟΠΣΑΑ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) , στην ΟΤΔ . Η προσφυγή εξετάζεται από την Επιτροπή Ενδικοφανών Προσφυγών εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των προσφυγών και η οποία έχει ορισθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη απόφαση ΕΔΠ .

Ο πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε. www.kaek-pesamou.info και στα τοπικά ΜΜΕ .

To αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου της αίτησης στήριξης απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ (https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login) στο οποίο έχουν όλοι οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης τους (λαμβάνουν δε και σχετικό αυτοματοποιημένο email από το σύστημα) και μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά από τα συνημμένα έγγραφα στο πληροφοριακό σύστημα.

1η τροποποίηση πρόσκλησης και συγκεκριμένα, παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεως στο ΠΣΚΕ. Aρχική   καταληκτική   ημερομηνία 04/10/2019.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 04/11/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00μ.μ.

(Άρθρο 7 Πρόσκλησης ΚΑΑΕΚΤ για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα ΄΄διαδικασίες  υποβολής αίτησης στήριξης΄΄) .                                                                             

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Δ.Π  ΚΑΑΕΚΤ Σάμου Α.Ε

 

ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ