Monday, 14 June 2021 15:14

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

  1. ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΥΠΟΜΕΤΡΟΥ 19.2 ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.

(Παρακαλούμε να δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτά!)

 

(Επισύναψη εγγράφων ΟΠΕΚΕΠΕ, εγκύκλιο, παράρτημα, έντυπα)

 

  1. Στη περίπτωση που υπάρχει Τροποποίηση έναντι του Εγκεκριμένου Προϋπολογισμού θα πρέπει:

 

να προηγείται αίτημα τροποποίησης, και μόνο μετά από την έγγραφη ενημέρωση του δικαιούχου από το  ΚΑΑΕΚΤ ΑΕ., θα μπορέσει να υποβληθεί αίτημα πληρωμής στο πληροφοριακό σύστημα.

Π.χ Κατά την πορεία υλοποίησης των πράξεων μπορεί να προκύψει ανάγκη τροποποίησής τους όσον αφορά:

  • την τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
  • την παράταση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης (ήσσονος)
  • την αλλαγή στοιχείων του Δικαιούχου (της νομικής μορφής, της επωνυμίας της επιχείρησης, της μετοχικής σύνθεσης κλπ.)
  • την μεταφορά ποσών μεταξύ «Κατηγοριών δαπανών»
  • την διόρθωση προφανών σφαλμάτων (Άρθρο 4 Κανονισμός (ΕΕ) 809/2013).
  • άλλες τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (εντός διακριτών τμημάτων) που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης

Το πλήθος των τροποποιήσεων των πράξεων, που αιτείται ο δικαιούχος, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι (6), κατά την διάρκεια του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις (πλην της περίπτωσης τροποποιήσεων ήσσονος σημασίας) το αίτημα τροποποίησης της πράξης μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, ο δικαιούχος οφείλει να αποστείλει στην ΟΤΔ, το αίτημα και τυχόν δικαιολογητικά που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας

Οι τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας (εντός διακριτών τμημάτων) που δεν επηρεάζουν τα στοιχεία της πράξης όπως π.χ: χρονοδιάγραμμα σύμβασης, αντικατάσταση υλικού κατασκευής, επουσιώδεις αλλαγές εξοπλισμού, τροποποίηση κωδικών ή εργασιών, κλπ και μεταφορές ποσών εντός «Κατηγοριών Δαπανών», εγκρίνονται για λόγους απλοποίησης με ευθύνη της ΟΤΔ κατόπιν σχετικού αιτήματος του δικαιούχου που θα συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης και πίνακες που αποτυπώνουν την εικόνα της πράξης (αναλυτικό προϋπολογισμό) πριν και μετά την τροποποίηση.

  1. Το αίτημα Πληρωμής γίνεται μέσω του συστήματος του ΠΣΚΕ.

Η ορθή καταχώρηση και υποβολή της αίτησης πληρωμής στο αντίστοιχο
Πληροφοριακό Σύστημα, η πληρότητα αυτής και η εμπρόθεσμη οριστικοποίησή της
είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αιτούντα.

Εφόσον η αίτηση πληρωμής
υποβληθεί οριστικώς, λαμβάνει μοναδικό κωδικό που δίνεται από το ΠΣΚΕ και
ημερομηνία οριστικοποίησης από το αντίστοιχο Πληροφοριακό Σύστημα, από την
οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της ηλεκτρονικής υποβολής.

(Επισυνάπτεται το εγχειρίδιο υποβολής αιτήματος και προδιαγραφές πινακίδας )

Επισημαίνουμε ότι θα διευκολύνει τη διαδικασία για τους δικαιούχους να μην οριστικοποιούνται τα αιτήματα πριν προηγηθεί προ-έλεγχος σε συνεργασία του δικαιούχου με στελέχη του ΚΑΑΕΚΤ Α.Ε. για να αποφευχθούν εσφαλμένες ενέργειες που θα οδηγούν σε απόρριψη αιτήματος ή αναγκαστικά σε περικοπές και καταλογισμούς.