Διοικητικό Συμβούλιο

Βασίλης Πανουράκης - Πρόεδρος

Σκούτας Ιωάννης - Αντιπρόεδρος

Μπονοφάς Διαμαντής - Μέλος Δ.Σ.

Λυμπέρης Αλέξανδρος - Μέλος Δ.Σ.

Γαρουφαλής  Εμμανουήλ - Μέλος Δ.Σ.

Κοκολάκης Σπυρίδων - Μέλος Δ.Σ.

Κωσταντινίδης Πολυκράτης - Μέλος Δ.Σ.

Χατζηδημητρίου Γεώργιος - Μέλος Δ.Σ.

Χατζηχριστοδούλου Χρήστος - Μέλος Δ.Σ.

Read 4499 times