Το ΚΑΑΕΚΤ Ν Σάμου ΑΕ

Το ΚΑΕΚ Ν. ΣΑΜΟΥ ΤΟ 2010 απορρόφησε την εταιρεία ΕΤΑΣ και μέτοχοί του είναι:
 • Πνευματικό Ιδρυμα Σάμου Νικόλαος Δημητρίου
 • Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου – Παλαιοντολογικό Μουσείο Μυτιληνιών Σάμου – Ίδρυμα Κωνσταντίνου και Μαρίας Ζημάλη Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ)
 • Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου
 • Δήμος Βαθέος.

Θεματικά πεδία ειδίκευσης
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ&ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΑ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Αριθμός αιθουσών 2,Αίθουσες πληροφορικής 2,Δυναμικότητα αιθουσών 48,αίθουσες πληροφορικής 47
Την εταιρεία εκπροσωπεί ως Πρόεδρος ο Πανουράκης Βασίλης
Το ΚΑΕΚ έχει δημιουργήσει παράρτημα στην ΑΚΑΜΑΤΡΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ τηλ 2275031630 ΤΚ 83302 Fax 2275031596 Αριθμός αιθουσών 1,αίθουσες πληροφορικής 1,δυναμικότητα αιθουσών 23,αίθουσες πληροφορικής 22.

Στις 23 Μαΐου 1996,καταχωρήθηκε στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, το υπ' αριθμό 1/23-5-96 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ της Ν.Α. ΣΑΜΟΥ με το διακριτικό τίτλο "Κ.Ε.Κ. Ν.Α. ΣΑΜΟΥ Α.Ε." και αριθμό μητρώου35305/83/8/96/001, με το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 51%
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 9%
ΤΕΔΚ 20%
ΕΟΣΣ 20%.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Κ.

Σκοπός του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων Άτυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισηςκαθώς και άλλες συναφείς δραστηριότητες (έρευνες, αναπτυξιακές μελέτες, συμβουλευτική υποστήριξη κ.λ.π.). Στα πλαίσια δε της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, η υλοποίηση ενεργειών αφορά: Συμπληρωματική Κατάρτιση για άτομα που έχουν ελλιπή επαγγελματικά προσόντα, επανειδίκευση ήαπαναπροσανατολισμό για άτομα που λόγω αναδιάρθρωσης απαιτείται να αλλάξουν αντικείμενο εργασίας, εξειδίκευση ή επιμόρφωση για άτομα που είναι αναγκαίο να αποκτήσουν νέες γνώσεις σε αντικείμενα της εργασίας τους λόγω εισαγωγής νέων τεχνολογιών, ανακατάταξης της παραγωγικής διαδικασίας και των συνθηκών εργασίας.

Στις 19 Ιουνίου 1998 το Δ.Σ. του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, αποφάσισε κατά την 47η Συνεδρίασή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των υπ' αριθμ. 111232/12-12-97, 111313/17-12-97 και 111312/17-12-97 Υ.Α., τη χορήγηση πιστοποίησης στο φορέα "Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ν.Α. Σάμου Α.Ε." με τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Κ.Ε.Κ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ.Ε.Κ.: ΘΕΜΑΤΙΚΟ Κ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΣΕΚ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: ΣΕΚ-1-314-2614
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ:

• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ.

Συνολική δυναμικότητα: 75
Συνολική βαθμολογία: 56,78
Αριθμός πιστοποιημένων δομών: 1 Περιφέρεια: Βορείου Αιγαίου
Διεύθυνση: Αγία Ειρήνη – Σάμος

Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος Πανουράκης Βασίλης.