Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 12:37

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ( ΚΑΑΕΚΤ ΣΑΜΟΥ Α.Ε.) ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 1ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Διευκρινίσεις για Υποδράση 19.2.4.4 Δημοσίου Χαρακτήρα